Valuarvurderinger

Skal din andelsboligforening bruge en valuarvurdering? LOKALmæglerne tilbyder valuarvurdering til andelsboligforeninger i hele Østjylland.

Kontakt LOKALmæglerne og få et uforpligtende tilbud.

Ring til os på tlf.: 86 99 65 77 eller skriv til os på: jd@lokal-maegler.dk

Dét tilbyder LOKALmæglerne til valuarvurderinger

Ud over, at vi selvfølgelig foretager selve valuarvurderingen, så tilbyder vi hos LOKALmæglerne helt gratis og uforpligtende at deltage i et bestyrelsesmøde og/eller på generalforsamling for at give jer information om, hvilken betydning en valuarvurdering kan have for:

  • Fastsættelse af andelskronen
  • Foreningens lån
  • Belåning af andelsbeviset
  • Huslejen

Derudover fortæller vi selvfølgelig også gerne om betydningen af at skifte fra at anvende anskaffelsesværdien eller den offentlige vurdering til valuarvurdering.

Så vil I gerne vide mere om valuarvurdering og dens betydning, så er I velkomne til at kontakte os. Allan Bante, der er ejendomsmægler & valuar, står for valuarvurderingerne hos LOKALmæglerne og både han og ejendomsmægler & valuar Jette Dalgaard tilbyder at komme og informere om ovenstående.

Hvad er valuarvurdering

En valuarvurdering er den mest præcise vurderingsmetode til at værdiansætte andelsforeningens ejendom. En valuarvurdering er den metode, hvor værdiansættelsen kommer tættest på markedsværdien af ejendommen, hvilket giver den mest reelle værdi af andelskronen.

For andelsforeningen er det en fordel at have den mest præcise vurdering, da en for lav vurdering giver en lavere andelsværdi og derfor en lavere maksimalpris for andelen. Hvis vurderingen derimod er for høj i forhold til markedsprisen, kan det snyde potentielle købere, som kan få svært ved at sælge andelen igen.

Valuarvurderingen er en vurdering af ejendommens værdi, hvis den nu og her skulle sælges som udlejningsejendom. Det vil sige, at det er en reel nutidig handelsværdi for ejendommen. Det betyder også, at man som andelsforening bør få foretaget en valuarvurdering hvert år.

LOKALmæglerne – Vi har uddannede valuarer

Det er ikke hvem som helst, der må fortage valuarvurderinger. En valuar er uddannet til at vurderer ejendomme. Derudover er vi medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Det er jeres sikkerhed. Valuarer, som er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening er nemlig dækket af en ansvarsforsikring, som kan træde i kraft, hvis vurderingen er fejlbehæftet.

Du kan desuden læse mere om valuarvurderinger under andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b.

Jette Dalgaard

Ejendomsmægler & valuar, MDE
jd@lokal-maegler.dk
29 41 36 43

Igennem sin karriere har Jette været daglig leder i flere forretninger i Østjylland og opbygget et stort netværk i branchen. Jette står for at lave valuarvurderinger i virksomheden og har også løbende kontakt til andelsboligforeningerne ifm. salg og rådgivning. 

Jette laver også køberrådgivning i alle former for boliger. 

Jette står også for at arbejde med projektsalg i området.
 

Allan Bante

Ejendomsmægler og Valuar, MDE

Hos LOKALmæglerne laver Allan valuarvurderinger for andelsboligforeninger og fungerer som konsulent på projekter. Allan har i 40 år arbejdet som ejendomsmægler i Østjylland og har derfor stor erfaring med salg af alle typer ejendomme.

Bestil gratis salgsvurdering

15 års lokalkendskab

Solgt eller gratis*

Professionel fotograf

*solgt eller gratis omfatter ikke tilstandrapport, el-tjek og energimærke